Privacy State
ment

Dit Privacy Statement is van toepassing op BonsenReuling Accountants-Belastingadviseurs, ECOVIS BonsenReuling B.V. en ECOVIS BonsenReuling Audit B.V. (hierna: BonsenReuling). Dit statement kan van tijd tot tijd wijzigen; wij raden u dan ook aan om deze regelmatig te controleren. De laatste wijziging van dit Privacy Statement was op 16 juni 2021.

Uw persoonsgegevens worden door ons verwerkt ten behoeve van het aangaan en uitvoeren van overeenkomsten, met inbegrip van het uitvoeren van activiteiten gericht op de vergroting van ons personeelsbestand. Wij hechten veel waarde aan uw privacy en zorgen ervoor dat de persoonlijke informatie die u aan ons verstrekt, zorgvuldig en vertrouwelijk wordt behandeld.

Heeft u vragen die niet in dit Privacy Statement zijn beantwoord? Heeft u suggesties of opmerkingen over de inhoud van dit Privacy Statement of de manier waarop wij met uw persoonsgegevens omgaan, dan komen wij graag met u in contact. U kunt hiervoor een mail sturen naar contact@bonsenreuling.nl.

Wij houden algemene bezoekgegevens bij over het gebruik van onze website. In dit kader registreren wij het IP-adres van uw computer, de eventuele gebruikersnaam, het tijdstip van opvraging en gegevens die de browser van een bezoeker meestuurt. Wij proberen deze gegevens zo veel mogelijk te anonimiseren voordat wij deze gebruiken. Deze gegevens worden uitsluitend gebruikt voor het maken van analyses en worden niet aan derden verstrekt.

Als u een contact- of aanmeldformulier op de website invult dan worden de gegevens die u ons toestuurt bewaard zolang als naar de aard van het formulier nodig is voor de volledige beantwoording en afhandeling daarvan. Wanneer u ons een e-mail stuurt, wordt deze opgenomen in ons e-mailarchief. De berichten kunnen (a.g.v. wettelijke bewaarplicht en/of back-up procedures) gedurende 7 jaar bewaard worden. Indien het komt tot een indiensttreding bij BonsenReuling, zullen wij uw gegevens eveneens gebruiken voor de totstandkoming en uitvoering van de arbeidsovereenkomst.

De websites www.bonsenreuling.nl en www.hetondernemerblog.nl plaatsen cookies. Een cookie is een eenvoudig klein tekstbestand dat met pagina’s van deze website wordt meegestuurd en door uw browser op de harde schijf van uw apparaat (zoals laptop of pc) wordt opgeslagen.

www.werkenbijbonsenreuling.nl plaatst functionele cookies (die noodzakelijk zijn voor het functioneren van de website) en analytische cookies waarmee wij uw gedrag op onze website kunnen analyseren en het gebruiksgemak voor u kunnen verbeteren.

Via www.werkenbijbonsenreuling.nl worden met uw toestemming tevens tracking cookies geplaatst door derden. Deze cookies zijn noodzakelijk om het delen van en reacties op blogs mogelijk te maken. derden gebruiken de tracking cookies om een (anoniem) profiel op te bouwen van uw online surfgedrag.

Voor meer informatie verwijzen wij u naar de privacyverklaringen van derden die cookies plaatsen:

Als u wilt, kunt u cookies weigeren. Dit kan de functionaliteit en het gebruiksgemak van de website beperken. Het weigeren van cookies kunt u doen via de internetbrowser van uw apparaat, via de optie ‘instellingen’. Bezoekt u via verschillende browsers onze website, dan moet u ook voor de verschillende browsers de cookies weigeren.

Via Google Analytics verkrijgt BonsenReuling inzage in het bezoek op de website. Google Analytics is een webanalyse-service die wordt aangeboden door Google Inc. en die gebruik maakt van cookies om gegevens over het websitebezoek bij te houden. Denk aan bezoekersaantallen, populaire pagina’s en onderwerpen. Op deze manier kan BonsenReuling de informatie op de website beter afstemmen op de behoeften van de websitebezoekers. BonsenReuling kan niet zien wie (welke computer) haar website bezoekt. Google kan dit als aanbieder van de dienst wel. Google kan deze informatie aan derden verschaffen indien Google hiertoe wettelijk wordt verplicht, of voor zover deze derden de informatie namens Google verwerken. Wij hebben hier geen invloed op.

Lees het privacybeleid van Google voor meer informatie.

Wij maken gebruik van strikte veiligheidsprocedures, onder meer om te voorkomen dat onbevoegden toegang krijgen tot persoonsgegevens. Toegang tot logbestanden met bezoekgegevens en andere bestanden met persoonsgegevens is beperkt middels wachtwoorden en encryptie.

Deze verklaring is niet van toepassing op websites van derden die door middel van hyperlinks met deze website zijn verbonden. Wij kunnen niet garanderen dat deze derden op een betrouwbare of veilige manier met uw persoonsgegevens omgaan. Wij raden u dan ook aan de privacyverklaring van deze websites te lezen alvorens van deze websites gebruik te maken.

U heeft het recht om in te zien welke persoonsgegevens wij van u verwerken. Op verzoek corrigeren wij uw persoonsgegevens, en als u wilt dat wij gegevens van u verwijderen dan zullen wij dat doen tenzij we verplicht zijn deze gegevens te bewaren. Ook heeft u onder omstandigheden het recht om de verwerking van uw persoonsgegevens te beperken, bezwaar te maken tegen verwerking van uw persoonsgegevens, en het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Neem voor meer informatie hierover contact met ons op, het liefst per e-mail contact@bonsenreuling.nl.

Ook indien u van mening bent dat wij uw privacyrechten schenden, horen wij dit graag van u. U heeft het recht hierover een klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens.